Wanafunzi wote wamepelekwa darasa linalofuata
Jina au nywila sio sahihi.

PReM

Mfumo wa kutunza taarifa za wanafunzi wa shule za msingi

Kuandikisha

Kuingiza matokeo

Kuhamisha

Kufuatilia

Kuchapa ripoti