Mkoa wa Mwanza na Ruvuma wanafunzi wamepelekwa darasa linalofuata (promotion), usajili unaendelea kwa mikoa yote.

PReM

Mfumo wa kutunza taarifa za wanafunzi wa shule za msingi

Kuandikisha

Kuingiza matokeo

Kuhamisha

Kufuatilia

Kuchapa ripoti